Staţii de epurare a apelor uzate menajere Print
Friday, 25 September 2009 07:35

logo-en

Descriere tehnică:

➔ Statia de epurare a apelor uzate menajere (SEAUM) – tipul AT pentru 4 până la 50 de locuitori echivalenţi, cu procesare aerobă a apei reziduale, ca mărime, încadrându-se în categoria staţiilor mecanico-biologice de tratare a apei reziduale menajere. Scopul acestor SEAUM este să descompună componenţa organică a apei şi să reducă nivelul de azot la cel compatibil cu standardele uniunii europene. Astfel, condiţiile pt. degradarea biologică a fosforului sunt create.

➔ Considerăm cantitatea de apă menajeră de 150 l/cap locuitor şi cantitatea contaminantă de 60 g/zi/cap locuitor (BSK5).

Necesarul de energie

tabel

Destinaţia produsului:

➔ SEAUM AT până la 50 locuitori echivalenţi sunt concepute să trateze apa menajeră familială provenită din case, blocuri, mici facilităţi sociale, în conformitate cu standardele naţionale şi europene, având concentraţia de apă contaminată de 400 mg O2 /l CBO5. Staţia este folosită, în primul rând, în zonele unde este imposibil sau dezavantajos să se conecteze la reţeaua generală de canalizare.

Tehnologia epurării

SEAUM sunt formate dintr-un reactor biologic cu structură tehnologică internă. Efectul de curăţare este bazat pe acţiunea nămolului activat cu debit redus cu stabilizare aerobă. Alte componente sunt: o suflantă, elemente de aerare şi distribuţie a aerului. SEAUM este acoperită cu un capac detaşabil din polipropilenă care NU ESTE DE TRAFIC PIETONAL mers.

Schema tehnologică a staţiilor AT este detaliată în anexa nr. 1.
Tehnologia de epurare este bazată pe un proces continuu al nămolului activ modificat. Reactorul biologic cuprinde o cameră anaerobă, o cameră de oxidare, camera de decantare şi o cameră integrată de retenţie. Camerele sunt conectate prin circulaţie internă şi au conducte de recirculare între compartimentele camerei anaerobe şi cea de decantare.

În camera de decantare este încorporat un robinet cu pană care permite folosirea volumului camerei integrate de retenţie din toate rezervoarele SEAUM, când este fluxul maxi, evitând, astfel, supraîncărcarea. Aceasta face posibilî o tratare terţiară a şi o reciclare a apei mai eficientă pentru că deversarea apei tratate în stadiul secund nu colmatează stratul de filtrare în sistemul de dispersie subterană sau în echipamentul de filtrare.

Aerarea şi menţinerea nămolului activ în suspensie în compartimentul de oxidare sunt asigurate de pulverizatoarele cu bule mărunte de aer. Amestecul, circularea şi recircularea nămolului activ sunt asigurate de aerul comprimat indus de suflante, sistemul de distribuţie a aerului prin suflante canalizate lateral, acestea făcând posibil afluxul regulat de aer. Procesul următor este separarea (3) – separarea apei epurate de nămolul activ. Apa epurată este deversată în flux sau este reciclată şi nămolul activ este returnat în gol. Pentru a îmbunătăţii performanţa staţiei şi a prevedea spălarea nămolului activ este necesară instalarea unui dispozitiv de retenţie (capacitate de evacuare de 160 l/h). Acumularea este plasată pe gura de evacuare.

H(inaltimile) se masoara de la cota radierului in sus

schita schita


tabel

* in cazul statiilor inalte (pentru adancimi de intrare in statie a apei uzate mai mari de 45 cm datorate iesirii din casa a tevii de canalizare la adancimi mai mari de 35 cm)Htot este mai mare cu 50 cm.
Reactorul este făcut din panouri de polipropilenă (PP) îmbinate prin sudură. Reactorul este conceput să reziste presiunii solului la montare, în cazuri speciale sunt filme care arată modul de instalare sau încastrarea în beton (cofraj).
Îngroparea la o adâncime mai mare de 600 mm sau în caz de apă freatică sau sol lutos este necesar cofraj în jurul staţiei cuprinzând întreaga sa înălţime
.
Echipamentul mecanico – tehnologic
Echipamentul mecanico – tehnologic este alcătuit dintr-o suflantă, un distribuitor de aer cu robineţi , pompele cu aer comprimat folosite la pomparea nămolului a, în denitrificare şi nămol b de pe fundul decantorului în denitrificare sau în activare, sistemul de pulverizare cu bule marunte şi un echipament ce dă capacitatea de accumautaing a staţiei. Aerul este pompat înăuntru de o suflantă şi un distribuitor care controlează volumul o de circulare in echipamente separate.

Valva A – controlează volumul de aer în acumulare. Cand robinetul este deschis la maxim se efectuează curăţarea unei site accumautaing (aceasta este necesară doar în cazul înfundării sitei). Pentru operaţii comune ale staţiei, robinetul este setat la debit minim – 1 sau 2 secunde este pompată o bulă de aer care are drept scop curăţarea sitei. (deschisă min.)

Valva B – controlează volumul de aer în pompa mamut pentru pomparea nămolului de pe fundul decantorului in zona de denitrificare anaerobă si parţial în zona aerobă de activare, rezultând proporţiile 4:1 – 1:1. În caz de nevoie, proporţia debitului în secţiuni separate poate fi schimbată schimbând direcţia cotului pompei mamut. Răsucind în jos, nămolul este pompat în zona aerobă. Răsucind în sus, nămolul este pompat in zona anaerobă de denitrificare. (partial deschis – nămolul activ trebuie să curgă continuu, surplusul nu trebuie sa fie slab sau puternic)

Valva C – controlează volumul influxului de aer în pompa mamut pentru pompat nămol de la ultima în prima parte a zonei anaerobe de denitrificare (1) şi împreună mixate într-un coş de amestecare. (partial deschis – la suprafaţa primei părţi de denitrificare se poate vedea un mic vârtej)

Valva D – controlează volumul corect al debitului în elementul aerator (complet deschis – la suprafaţă este observabilă o formare redusă de bule.
Alimentarea cu aer E – alimentarea cu aer în suflantă
În timpul controlului vizual săptămânal sau lunar este necesar să se controleze robineţii, dacă s-au petrecut schimbări cauzate de creşterea de nămol. Acumularea este folosită pt. accumautaing al influxului de apă reziduală – în cantitate de 160 l. Apa acumulată curge în afara staţiei continuu, 3l /minut. Echipamentul accumautaing trebuie ţinut în cea mai bună condiţie. Fiţi atenţi la debitul sitei şi a afluxului.
Curăţarea acestui echipament este efectuată în timpul suplimentării aerului în distribuitorul acestuia. După curăţarea acestui echipament este necesară reglarea aerului în aşa fel încât odată la 1-2 secunde să fie indusă o bulă încât curăţarea automată a sitei să fie garantată. (a se vedea valva A)
În caz că echipamentul accumauntain se înfundă foarte frecvent, înseamnă că producţia de nămol este în exces, este necesară îndepărtarea acestuia, spălarea cu jet de apă şi găsirea motivului pt. acest exces. Motivul ar putea fi supraalimentarea hidraulică sau organică.

Instalarea electrică a staţiei
O parte electrică este compusă dintr-o suflantă şi un panou de control (se plăteşte separat). O suflantă este, în mod normal, plasată în afara staţiei (gard, garaj, rezervorul pompei de aer etc.) şi conectate în reţeaua electrică a unui obiect. Când suflanta se află la o distanţă mai mare de 5 m de un obiect, este necesară plasarea acesteia lângă staţie într-un înveliş de PP (rezervorul suflantei – poate fi comandată odată cu predarea staţiei). Circuitul fişă de conectare la care este conectată o suflantă trebuie protejat printr-un întrerupător Suflanta nu trebuie conectată printr-un întrerupător comun.
Supravegherea pentru simlificarea operaţiilor staţiei, scăzând costuri de operare şi îmbunătăţirea procesului de curăţare pot fi cerute la livrare. Cu folosirea microprocesorului de control este necesară setarea unui regim de operaţii continue. Setarea altor norme de lucru este dependentă de condiţiile de operare şi de biomassă. Când se foloseste un microprocesor este posibilă rezolvarea unor servicii de service la telefon.

Parametrii tehnici şi tehnologici

Parametrii tehnologici de bază

tabel-3

MANEVRAREA, TRANSPORTUL, ÎNMAGAZINAREA SEAUM

Atenţie la manipularea materialelor plastice (rezistenţă scăzută la lovituri la temperaturi scăzute). SEAUMea în care se află staţia trebuie controlată înainte de manevrare şi trebuie avută în vedere schema scurgere a apei menajere. Cu modelele mai mari de staţii, va trebui să folosiţi un motostivuitor. Nu este recomandat să se manevreze staţia în timpul iernii (sub 0°C). Staţiile sunt livrate ca unităţi întregi. Transprtul statiei este efectuat în localitatea dată de cumpărător sau furnizor. Punerea in functiune a staţiei şi instruirea unui operator sunt realizate de furnizor dacă a fost o precomandă în acest sens. Transportul trebuie să includă condiţiile de lăţime şi înălţime ale produsului. În timpul transportului, staţia trebuie pusă pe un palet sau o planşă rezistentă şi trebuie îndeplinite condiţiile de evitare a defectării prin manipulare, garantând livrarea nealterată. Dacă se are în vedere o depozitare mai mare de 2 luni, este necesară acoperirea staţiilor prevenind radiaţiile solare.

Plasarea, instalarea şi darea în folosinţă a staţiei
Pentru probarea şi avizarea SEAUM este nevoie de o sursă de apă pt. a se umple. Pentru plasarea staţiei este necesară conectarea la canalizarea clădirii conform schemei acesteia. Această conectare trebuie realizată de o persoană autorizată.

Prin design, SEAUM AT 6 + AT 10 sunt construite să reziste presiunii solului după betonare, dacă nu este montată alfel. De la marginea de sus ar trebui să rămână 5-10 cm deasupra solului (nivelul stabilit). În caz de nevoie se poate adăuga cofraj de beton. Staţia nu este dimensionată pentru a suporta greutăţi suplimentare cauzate de presiunea roţilor. Etc.

Capacul staţiei nu este prevăzut pentru pietoni. Deci nu este recomandat să instalaţi SEAUM prea aproape de casă, sub un geam etc. În cazul montării staţiei în subteran, accesul către aceasta trebuie asigurat conform normelor în vigoare. Ventilaţia trebuie asigurată. Zona minimă în jurul staţiei este de 500 mm şi iluminarea la minimum 1800 mm.

Groapa va avea dimensiunile de mai sus şi va fi prevazuta cu radier de beton armat cu planitate de +- 5 mm). Grosimea radierului trebuie să fie în conformitate cu condiţiile de suportabilitate ale solului de 150 – 200 mm şi dimensiunile staţiei. Înainte de betonare, nivelul apei freatice trebuie scăzută sub nivelul garniturii de etanşare.

Instalarea staţiei (efectuată de personal instruit)

- va scădea nivelul apei freatice sub nivelul de joncţiune
- va controla înclinaţia radierului(toleranţa +- mm în fiecare direcţie)
- în caz că planitatea nu este în standardul de toleranţă, nu introduceti staţia, ci mai turnaţi o şapă de 1 cm folosind nivela cu bula de aer.
- o protecţie a alimentării cu aer este necesară (PP sau PVC DN 50) este necesar a fi pusă sub nivelul solului. Conducta este folosită pentru transferul furtunului care asigură alimentarea cu aer de la suflantă în staţie.
- asiguraţi-vă că înăuntrul staţiei este gol, fără apă reziduală sau alte obiecte. În cazul prezenţei apei reziduale, este necesară extragerea
acesteia înainte de manipulare.
- controlati integritatea rezervorului staţiei. În caz de deteriorare, nu continuaţi cu montajul şi contactaţi furnizorul. Repararea este necesară înainte de amplasare.
- este necesară împrăştierea unui strat de ciment (grosime 30-50 mm) peste placa de fierbeton, dacă aceasta nu este fină şi se nivelează în toate direcţiile înaintea plasării staţiei.

Apoi trebuie amplasată staţia pe acest pat şi continuaţi cu îmbinarea ţevilor de influx şi aflux.
- amplasati staţia în groapa pe şapa ( beton armat).
- asigurarati conexiunea cu teava de canalizare apa uzata impermeabila şi conexiunea cu teava de deversare a apei epurarate. În caz de nevoie, folosiţi izolant de silicon.
- rezervorul staţiei (toate compartimentele) trebuie umplut în mod egal până la nivelul de evacuare
- umpleti spatiul din în jurul staţiei cu sapa sau beton în concordanţă cu structura pamantului.

Umplerea trebuie realizată egal în toate părţile din 100 in 100 mm pana la 300mm de la radier. Pământul nu trebuie să conţină pietre, materiale de construcţie sau alte obiecte ce pot deteriora statia.
- odată cu acoperirea cu sapa pământ sau cofrajarea de beton, este necesară şi umplerea cu
apă tot din 100 in 100 mm pana la 300mm.
Rezervorul trebuie umplut cu apă pentru a fi peste nivelul betonului.
După conectarea la canalizare, staţia poate fi pusa in functiune de către posesor sau acesta poate solicita acest lucru de la furnizor.
Pentru plasarea suflantei este recomandabilă folosirea unui rezervor special (se poate comanda) care va fi plasat lângă staţie. Acesta este echipat cu o ţeavă izolantă care poate fi folosi, de asemenea, pt. a extrage apă din staţie pt. irigaţii.
Instalarea unei suflante în rezervor, conectarea cu tubul distribuitorului de aer , plasarea acesteia în ţeava izolantă PP-HT DN 50 şi conectarea cu dristribuitorul.

Punerea in functiune a staţiei

Punerea în functiune este pasul cel mai important deci, se cere executarea acestei etape de către furnizor sau de personal instruit de furnizor si cuprinde
- umplerea staţiei până la gura de ieşire
- darea în folosinţă a suflantei
- controlarea setului de garnituri şi robineţi
- umplerea compartimentului de admisie cu 200 l de nămol activ (colectat de la alte staţii domestice sau comunale sau preparat cu bacterii in statie.

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE ALE SEAUM
Operare şi service al SEAUM

Instrucţiuni generale

Este în regulă ca staţia să fie operată de persoane peste 18 ani care îndeplinesc condiţiile fizice şi psihice. Persoana trebuie să fie familiară cu aceste instrucţiuni. Trainingul pentru service este efectuat la livrarea SEAUM. Aceasta se înregistrează în certificat. Dacă SEAUM nu este instalata si operată conform instrucţiunilor şi se depistează un defect, activităţile de service in termen de garantie vor trebui remunerate. Nu vor fi admise reclamaţii.

Manual de operare. Jurnal de operaţiuni

Instrucţiunile menţionare aici sunt legate numai de operarea SEAUM. Jurnalul de operaţiuni este parte a documentaţiei tehnice. Este necesar să se înregistreze defectele, data remedierii lor, schimburi ale rezervelor, data de service şi data şi motivul reclamaţiei. De exemplu: data îndepărtării nămolului, volumul de nămol îndepărtat etc. Este, de asemenea, necesar participarea furnizorului sau a unui service autorizat, volumul de apă utilizat. Prezenţa lor trebuie înregistrată sub semnătură.
În caz de nevoie, jurnalul de operaţiuni trebuie completat în prezenţa furnizorului, ex: reclamaţia sau inspecţia service. Dacă nu există un jurnal, reclamaţia nu va fi admisă.

Operarea mecanico-tehnologică a echipamentului

Buna funcţionare a SEAUM esre bazată pe:
- comutarea pornit/oprit a întrerupătorului suflantei pentru alimentarea electrică
- setarea o adecvată în dispozitive separate, eventual – setarea unităţii de control

Discontinuitatea SEAUM

Oprirea SEAUM este realizată prin deconectarea suflantei de la electricitate. Dacă există o perioadă prea lungă de nefuncţionalitate a SEAUM, se impune golirea staţiei, curăţarea ei şi reumplerea cu apă curată.

Lista activităţiilor de bază de service ale SEAUM

Nu este necesar service permanent. Staţia funcţionează automat. Anumite activităţi sunt absolut necesare cum este inspectia tehnica periodica (la maxim 6luni)efectuata contra cost de furnizor sau de catre o alta societate specializata.


SC AQUA-BIOTEC SRL
Bucureşti, Romania
Sector 6, C.P. 061424
Str. Sg Marcu Ion nr.23
Tel.: 021 440 25 72, 021 725 50 35
Fax: 021 440 25 73
Mobil: 0752 147 511, 0748 210 103
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.aqua-biotec.ro
Last Updated on Monday, 07 June 2010 14:14
 
Page Ranking Tool