PDF Print
 Prelucrarea caramizilor cu alveole ISOSPAN

Cărămizile de zidărie se aşează una lângă alta şi una deasupra celeilalte fără aplicare de mortar pentru rosturi, fiind debitate în acest scop plan-paralel, la aceeaşi înălţime a cărămizii.
Este necesară realizarea unui strat de bază plan şi orizontal, care este eventual pregătit cu mortar de egalizare pentru aşezarea primului strat de cărămidă pe structura fundaţiei si elevatiei (temelie) sau pe planşeul brut(radier). Trebuie neapărat să se asigure alinierea în plan orizontal. Se vor evita punţile termice.
Primul rând de cărămidă se aliniază exact la linie şi la firul cu plumb (pe orizontală şi pe verticală) şi, plecând de la colţuri, vor fi plasate cărămizile luându-se în considerare între golurile pentru ferestre şi celelalte deschideri, în aşa fel încât aliniamentul pe verticală a pereţilor ferestrelor să coincidă cu un rost de cărămidă sau cu mijlocul unei cărămizi. Eventualele bucăţi de ajustare care ar putea fi necesare trebuie prevăzute pe cât posibil în parapete. Se asigură astfel o îmbinare adecvată şi în zona între golurilor pentru ferestre (vezi detaliile de mai jos).

schita schita
 
După plasarea a 2 până la 4 rânduri(h maxim 1 m), acestea se vor umple până la cca. 15 cm sub muchia superioară a ultimului rând cu beton plastic până la moale (domeniul de consistenţă K3, K4, conform Normei Austriece B 4200, secţiunea 10), funcţie de calitatea acestuia. Betonul va fi comprimat prin compactare cu o şipcă de lemn de cca. 2/2 cm sau cu o bucată de fier cu secţiune rotundă, respectiv cu un vibrator până când suprafaţa betonului rămâne fermă şi pereţii cărămizilor sunt complet umectaţi. Izolarea fonică a pereţilor separatori din interiorul locuinţei poate fi influenţată benefic prin introducerea de agenţi de fluidizare în betonul de umplutură. Dimensiunea maximă a particulelor trebuie limitată la 16 mm.

Elemente de sprijin, realizarea buiandrugilor
Execuţia buiandrugilor se poate face cu cărămizi individuale sau prin intermediul elementelor de sprijin prefabricate care trebuie pre-comandate pentru fiecare tip de cărămidă de zidărie.
  • DETALII ALE CARAMIZILOR M 1:25

 

  detalii caramida detalii caramida

 

  • DETALIU: EXECUTIA BUIANDRUGILOR M 1:25

  executia buiandrucilor executia buiandrucilor

 

  • DETALIU: EXECUTIA COLTURILOR EXTERIOARE M 1:25

  executia colturilor exterioare executia colturilor exterioare

 

  • DETALIU: RACORDAREA PERETELUI M 1:25

  schita schita

 

  • DETALIU: REALIZAREA FERESTRELOR M1:25

realizarea ferestrelor realizarea ferestrelor

 

Dispunerea planşeelor
În combinaţie cu zidăria de cămăşuială din beton, pot fi realizate o serie de construcţii complete de planşee. Planşeele se plasează întotdeauna peste toată lăţimea betonului miezului. În cazul planşeelor realizate din lemn, capetele grinzilor de lemn vor fi impregnate, după care vor fi înfăşurate în carton care să asigure o aerisire corespunzătoare şi se vor ancora în miezul de beton.

Trebuie respectate prescripţiile Normei Austriece B3350. Închiderea pe orizontală a grătarelor de piloţi ale planşeului se realizează conform Normei Austriece B3350, secţiunea 5, respectiv Normei Austriece B4200, partea 9, secţiunea 6.6. Îmbrăcămintea corespunzătoare de izolare termică a grătarelor de planşeu constituie o necesitate fizică a construcţiei, în scopul evitării neajunsurilor importante care pot apărea în această zonă.

 

  • DETALIU: REALIZAREA DECUPAJELOR M 1:25

realizarea decupajelor realizarea decupajelor

 

  • DETALIU: CARAMIZI DE COMPENSARE SI DE RACORDARE A PLANSEULUI

  caramizi de compresare si racordare a planseului caramizi de compresare si racordare a planseului

 6 POSIBILITATI DE REALIZARE A IZOLARII FONICE
• Suprafaţa interioară a pereţilor exteriori se va şliţui continuu (contact solid al betonului de umplutură).
• După aşezarea a maxim 3 rânduri (de preferat două) de cărămizi, se introduce betonul de umplere şi se realizează umplerea până la cel mult muchia inferioară a scobiturii nervurilor transversale!
• Se va compacta viguros betonul cu o riglă de lemn sau de preferinţă cu un vibrator (cap de vibrare Æ 30-40) pentru a realiza un bun contact cu mantaua cărămizii din aşchii de lemn şi beton, respectiv betonul de umplere să pătrundă sub nervuri.
• Este de preferat să se comande şi să se utilizeze beton de umplutură mai dens, dintr-o clasă corespunzătoare (clasa de consistenţă 2/3 conform Normei Austriece B4200, partea 2). Pentru o bună prelucrare se va adăuga un agent de fluidizare. Dimensiunea maximă a particulelor: Æ16 mm.
• Nu se va slăbi structura pereţilor importanţi din punctul de vedere al izolării fonice (pereţii separatori din interiorul locuinţei, etc.) prin execuţia de luminatoare, fante sau orificii.
• Peretele se va tencui cu o tencuială moale (de ex. tencuială aplicată mecanic, densitate brută sub 1300 kg/m3) (se realizează o deplasare a efectului de rezonanţă în domeniul frecvenţelor mai înalte)
Se obţine astfel, chiar şi în condiţii de şantier, o îmbunătăţire a atenuării sunetului transmis prin aer de +5 dB la grosimi ale pereţilor de 25 cm (valoare stabilită prin atente măsurători de şantier).

Contact: Mircea Simionescu 0741516231 - Firma Grupul ECO DOMO www.eco-domo.ro

 

 
Page Ranking Tool