Home Documentatii Legislatie Hotarare nr. 448 din 16 mai 2002
Hotarare nr. 448 din 16 mai 2002 Print
Monday, 02 July 2007 00:05
Hotarare nr. 448 din 16 mai 2002 - pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 28 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor;

1. clădiri civile definite conform normelor tehnice ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită sau de destinaţie;

2. încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform normelor tehnice ca "săli aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în clădiri multifuncţionale, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau de destinaţie;

3. clădiri independente sau spaţii amenajate în clădiri multifuncţionale, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2;

4. spaţii amenajate în clădiri de locuit, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, indiferent de aria construită;

5. clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2 sau capacitate de peste 100 de persoane;

6. spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa clădirilor, indiferent de destinaţie, aria construită sau numărul de persoane;

7. clădiri cu destinaţia de cazare temporară (hoteluri, moteluri, cămine), indiferent de numărul de locuri;

8. sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria desfăşurată;

9. clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, învăţământ, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare de 500 m2;

10. clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu peste 40 de paturi sau cu aria desfăşurată mai mare de 1.000 m2;

11. spaţii amenajate în clădiri, destinate supravegherii, îngrijirii sau cazării (adăpostirii) copiilor preşcolari, bătrânilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită;

12. clădiri sau spaţii accesibile publicului, având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

13. lăcaşuri de cult accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau de numărul de persoane;

14. clădiri şi amenajări sportive, având mai mult de 600 de locuri pe scaune în interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune în aer liber;

15. amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare de 300 de persoane, sau având destinaţia comercială, cu suprafaţa mai mare de 2.500 m2;

16. depozite şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), stocate în rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totală mai mare sau egală cu 5.000 litri, sau puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), având capacitatea totală mai mare de 750 kg;

17. staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare de 50 m3 lichide petroliere sau mai mult de 5.000 litri gaze petroliere lichefiate (GPL), precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, indiferent de capacitatea de depozitare;

18. clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării sau întreţinerii şi reparării a peste 50 de autovehicule.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr.571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 14 septembrie 1998.

 
Page Ranking Tool