Home Documentatii Legislatie 2. Completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7-1996
2. Completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7-1996 Print
Sunday, 01 July 2007 23:59
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996

Articol unic.
- Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, cu urmãtoarele modificãri si completãri: 1. La articolul I punctul 1, dupã alineatul 1 al articolului 3 se introduce un nou alineat cu urmãtorul cuprins: "Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru la propunerea ministrului administratiei publice, si de un secretar general numit în conditiile legii." 2. La articolul I punctul 2, alineatul 1 al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins: "Ministerele, institutiile centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeazã cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamitãti naturale ori supuse poluãrii si degradãrii si altele." 3. La articolul I, dupã punctul 3 se introduce punctul 31 cu urmãtorul cuprins: "31. Alineatul 1 al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
Last Updated on Sunday, 01 July 2007 23:59
 
Page Ranking Tool