Home Documentatii Articole pe categorii Informatica Advance Beton – Armare dinamică
Advance Beton – Armare dinamică Print
Thursday, 03 September 2009 20:17
2_AdvanceConcrete_release2009_web
O solutie inteligenta pentru armarea elementelor din beton armat
Advance Beton este un program conceput special pentru inginerii proiectanti si desenatori; este integrat 100% sub AutoCAD® si usor de utilizat. Advance Beton este programul ideal pentru modelarea structurilor din beton armat si pentru generarea planurilor de executie.


Crearea planurilor de armare este o etapa importanta în proiectarea cladirilor din beton armat, care necesita în general mult timp, rabdare, responsabilitate, iar planurile rezultate trebuie sa respecte norme specifice.

Advance Beton propune o noua solutie de armare ce poate fi folosita cu usurinta în proiectare astfel încât timpul dedicat realizarii planurilor de armare sa fie diminuat considerabil.

Ce este armarea dinamica?

Armarea dinamica reprezinta un concept nou în modelarea si detalierea structurilor din beton armat ce permite mai multa flexibilitate în proiectarea solutiilor de armare.

Utilizatorul are posibilitatea de a folosi si de a crea solutii de armare nu doar pentru elementele individuale, ci si pentru ansambluri de elemente.

Solutiile de armare create pot fi folosite ulterior si în alte proiecte, în care aceleasi ansambluri de elemente pot avea dimensiuni diferite.

Elementele de armare se adapteaza la noile dimensiuni si sunt luate în considerare apoi la crearea planurilor si extraselor de armare.

Solutii predefinite de armare dinamica

image_AC_dynamic_1Advance Beton dispune de o serie de solutii de armare dinamica predefinite ce permit atât armarea elementelor individuale (grinzi, stâlpi, fundatii, placi), cât si pozitionarea armaturilor în functie de elementele adiacente:

-    Grinzi în consola

-    Stâlpi (armare cu etrieri si agrafe)

-    Goluri pentru usi si ferestre

-    Perete între doi stâlpi

-    Perete între doi pereti paraleli


Flexibilitate în definirea de noi solutii de armare dinamica


image_AC_dynamic_2Elemente complexe, cum sunt stâlpii cu console, placile cu nervuri, golurile din diafragme si ansamblurile de elemente structurale sunt numai câteva exemple frecvent întâlnite în practica pentru care nu exista  solutii de armare predefinite.


Pentru acestea, utilizatorul creeaza un detaliu de armare ce integreaza informatii privind ariile de armare (furnizate în urma calculului), normele specifice codului local privind tipul si dispunerea barelor, acoperiri cu beton, suprapuneri si lungimi de ancorare.Advance Beton pune la dispozitie toate instrumentele necesare:
-    Mediu de proiectare a solutiei de armare ce permite crearea unui plan de armare ce contine toate vederile necesare (planuri de cofraj, sectiuni transversale, elevatii, vederi izometrice)

-    Functii pentru crearea tuturor tipurilor de elemente de armare necesare proiectarii carcasei de armare: bare drepte si poligonale, bare în U, L, etrieri, agrafe, plase sudate, repartitii de armatura
image_AC_dynamic_3

-    Un mod interactiv de salvare a solutie de armare care îi permite utilizatorului sa defineasca anumite conditii si setul de parametri necesari adaptarii carcasei la dimensiunile din proiect


Pentru ansamblurile de elemente structurale, programul recunoaste situatiile în care  se poate aplica solutia predefinita astfel încât armatura sa fie pozitionata corect în context. Pentru aceasta, se folosesc indicii legate de relatiile dintre elemente:

image_AC_dynamic_4

De asemenea, programul permite armarea elementelor ce îndeplinesc anumite conditii:

-    Grosimea mai mica decât o valoare data; de exemplu, pereti mai subtiri de 20cm. Numarul barelor se modifica în functie de grosimea peretelui

-    Dimensiunile elementelor îndeplinesc o anumita relatie (grinzi pentru care Lungimea / Înaltimea sectiunii < 3, grinzi ale caror sectiuni îndeplinesc conditiile L / l < 0.33)

-    Elemente structurale sunt de acelasi tip si din acelasi material

Mai mult, pot fi definite formule care sa determine automat valorile distantelor si parametrilor barelor detaliate.

Folosind armarea dinamica din Advance Beton elementele dintr-un detaliu de armare pot fi salvate si apoi aplicate, dupa modificarea parametrilor cheie, altor ansambluri de elemente similare de dimensiuni diferite. Armaturile sunt ajustate automat la forma si marimea cofrajului, rezultând direct detaliul de armare ce contine barele, plasele si adnotatiile necesare.

Mod de lucru simplu si intuitiv

Pentru a defini o noua solutie de armare, utilizatorul trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

1.    Plan generat automat


Mai întâi creeaza automat un detaliu 2D al cofrajului pornind de la un set de elemente structurale. Acesta contine o serie de vederi predefinite:

-    Sectiuni transversale

-    Elevatii

-    Vederi izometrice

-    Vederi de sus / jos

În functie de geometria elementelor, pe vederile planului de armare, sunt puse în evidenta o serie de puncte, ce sunt folosite ca puncte de definitie pentru elementele de armare. Punctele sunt colorate si adnotate în functie de apartenenta la un element sau în functie de pozitia lor. De asemenea, exista posibilitatea de a adauga noi puncte de definitie în zonele în care utilizatorul considera ca acestea îl vor ajuta în crearea solutiei de armare.

2.    Adaugarea elementelor de armatura

Pe detaliul creat, se deseneaza barele si plasele sudate folosind instrumentele de armare manuala din Advance Beton. Acestea permit definirea si distribuirea barelor drepte, etrierilor, agrafelor, barelor în U, L si poligonale.

Pozitia elementelor de armare este raportata la punctele de definitie, aflate în colturi sau în alte puncte caracteristice definite de utilizator. Punctele definite de utilizator pot determina directia spre care barele longitudinale vor fi prelungite pentru a fi în conformitate cu lungimile de ancoraj prevazute de catre norme.

3.    Transformarea planului de armare într-o solutie de armare dinamica

Solutia de armare este salvata într-un mod interactiv, prin intermediul caruia utilizatorul defineste toti parametrii necesari adaptarii la alte situatii:

-    Tipul otelului

-    Diametrul armaturilor

-    Acoperirile cu beton

-    Lungimile de ancorare si forma sau tipul cârligelor

-    Interspatiile dintre bare (în cazul repartitiilor).

-    Toti acesti parametrii reprezinta descrieri ale barelor si repartitiilor.

În plus, poate adauga si alti parametri care sa permita ajustarea dimensiunilor prin intermediul conditiilor pe care utilizatorul le poate indica în momentul salvarii solutiei de armare. De asemenea, se pot defini formule care sa determine automat valorile distantelor si parametrilor barelor detaliate.

Reutilizare în cadrul altor proiecte
Solutiile de armare sunt salvate într-un fisier ce poate fi utilizat ulterior si în cadrul altor proiecte.

Solutiile de armare existente în Advance Beton  si solutiile de armare predefinite pot fi utilizate în proiect pentru armarea elementele (sau ansamblurile de elemente) ce îndeplinesc conditiile stabilite initial.

Elementele de armare se adapteaza la dimensiunile elementelor structurale si pot fi luate în considerare la crearea planurilor de armare si a extraselor de armare.

Planurile de armare se obtin apoi automat.

Stilul de armare dinamica poate gestiona golurile din elementele structurale. De exemplu, repartitiile liniare ale barelor în placi sau pereti iau în considerare automat golurile.

image_AC_dynamic_5Vizualizare 3DPe baza reprezentarii barelor în vederile planului de armare, Advance Beton permite vizualizarea tridimensionala a carcasei de armare si detectarea coliziunilor.
Numeroase avantaje


- Solutiile de armare pot fi folosite cu usurinta în proiectare, astfel încât timpul dedicat detalierii este considerabil diminuat odata cu obtinerea automata a planurilor si detaliilor de armare. Sarcini tipice, întâlnite frecvent pe durata proiectului, sunt simplificate si reduse la introducerea unui set confortabil de parametri.

- Odata definite, solutiile de armare dinamica pot fi aplicate cu succes si în cadrul altor proiecte, fapt ce minimizeaza erorile si garanteaza respectarea standardelor

- Planurile de armare sunt marcate ca “neactualizate” în urma modificarilor survenite în model, riscul producerii erorilor fiind astfel diminuat


Pentru mai multe informatii despre Advance Beton, vizitati www.graitec.com.


sigla GRAITEC Romania este dezvoltator direct de programe de CAD si calcul structural pentru constructii civile si industriale.
Telefon: 021 / 410.01.19
Fax: 021/ 410.01.24
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.graitec.com/ro
Last Updated on Thursday, 03 September 2009 21:07
 
Page Ranking Tool